O JEDNOSTCE | OSP ANDRYCHÓW
 • O JEDNOSTCE

       Budynek OSP znajduje się w sąsiedztwie Urzędu Miasta w Andrychowie. W dolnej kondygnacji znajdują się garaże oraz kuchnia, natomiast na piętrze dwie sale: balowa mieszcząca ok 100 miejsc oraz sala tradycji. W 2012 roku przeprowadzony został gruntowny remont elewacji oraz dachu, który został częściowo dofinansowany z programu „Małopolskie Remizy”.

       Jednostka OSP w Andrychowie skupia 61 członków w tym 2 kobiety oraz 14 druhów w Młodzieżowej drużynie pożarniczej. Strażacy oprócz udziału w akcjach ratowniczych biorą udział w zabezpieczaniu imprez masowych na terenie Andrychowa. W okresie letnim często uczestniczą w pokazach sprzętu zorganizowanych z okazji dnia dziecka, a także piknikach rodzinnych i festynach.

       Strażacy uczestniczą w szkoleniach przeprowadzanych przez KP PSP w Wadowicach. Wczesnym latem strażacy przygotowują się do zawodów sportowo-pożarniczych, natomiast w zimie trenują do turnieju strażaków w piłce siatkowej o puchar Prezesa ZOMG ZOSP RP w Andrychowie.

       Jednostka dysponuje dwoma wozami: gaśniczym GBA 2,5/16 Star 244P o kryptonimie operacyjnym 557K22 oraz lekkim IVECO Daily 35C15 0,4/1 z kryptonimem 557K25 wyposażonym głównie sprzęt używany podczas powodzi. Ponadto jednostka dysponuje przyczepą gaśniczą. Na wyposażeniu jednostki znajduje się również zabytkowa sikawka, która znajduje się na skwerze na przeciwko remizy.

  Obecny Zarząd :

  Prezes: Rafał Hahn
  Wiceprezes: Łukasz Walczak

  Naczelnik: Jakub Targosz
  Sekretarz: Seweryn Hahn
  Skarbnik: Krzysztof Graca
  Gospodarz: Mateusz Mizera
  Członek Zarządu: Wojciech Hahn

  Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący: Paweł Kardaś
  Sekretarz: Adrian Zawarus
  Członek: Arkadiusz Zamysłowski

  Trochę historii:

  „Początki tej najstarszej straży pożarnej Ziemi Andrychowskiej sięgają połowy XIX w. Rada Gminna wsi Andrychów w swoich uchwałach z lat 1867-1879 posiada zapiski świadczące o zajmowaniu się ochroną przeciwpożarową w formie zakupu i remontów rekwizytów ogniowych. Były to konewki, sikawka ręczna, szopa do przechowywania narzędzi ogniowych, a także osęków wraz w żerdziami. Za czas powstania tej straży przyjmuje się więc okres przedstatutowej działalności straży od 1840r. 24 maja 1879r. zatwierdzono Stowarzyszenie Straży Ogniowej w Andrychowie. Od tej chwili stało się ono oficjalnie istniejącą organizacją wyższej użyteczności liczącą 16 członków. Straż posiadała wówczas sikawkę ręczną, kilka osęków z żerdziami, topory, drabiny i konewki. ” [fragment z kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie]